Breaking News
Home / THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN

Nơi cung cấp thủ tục về Hải Quan, thanh khoản, hoàn thuế,…

HS Code là gì ?

HS Code là gì? HS Code là mã phân loại của hàng hóa, dùng để xác định thuế suất xuất nhập khẩu hàng hóa. “HS Code” hay “Hệ thống HS” được định nghĩa là Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, được tiêu chuẩn hóa quốc …

Read More »