Breaking News
Home / KIẾN THỨC CƠ BẢN

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Nơi chia sẻ những kiến thức tài liệu cơ bản về xuất nhập khẩu.

Free time là gì ?

Free time là gì ? Free time là gì ? Free time là thời gian miễn phí được sử dung container của hãng tàu. Khi bạn lấy booking vận chuyển hàng hóa, hãng tàu sẽ cho bạn sử dụng container miễn phí trong những thời gian nhất định. DEMURRAGE : …

Read More »