Breaking News
Home / HẢNG TÀU – CẢNG

HẢNG TÀU – CẢNG

Free time là gì ?

Free time là gì ? Free time là gì ? Free time là thời gian miễn phí được sử dung container của hãng tàu. Khi bạn lấy booking vận chuyển hàng hóa, hãng tàu sẽ cho bạn sử dụng container miễn phí trong những thời gian nhất định. DEMURRAGE : …

Read More »

Hãng tàu container Việt Nam

Ở Việt Nam, hình thức vận tải container bắt đầu phát triển từ đầu những năm 1990. Đến tháng 8 năm 2013, Việt Nam có trên dưới 10 hãng tàu container với tổng số trên 30 tàu tổng sức chở 20600 TEU. Một số chủ tàu có kinh nghiệm nhiều năm như Gemadept, Vinalines, …

Read More »